top of page

API

Aanspreekpersoon integriteit 

Hockey Rotselaar zet zich volledig en zonder voorbehoud in voor het welzijn van alle clubleden, de sporters en hun ouders, de trainers, bestuurders en alle andere vrijwilligers, ongeacht hun geslacht, gender, culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.

Sport wordt in onze club georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.

Heb jij iets gezien of meegemaakt dat jou een vervelend gevoel gegeven heeft, iets dat je zorgen baart, iets dat jij ongepast vindt, iets dat niet door de beugel kan?  
Meld het ons!

Het clubbestuur doet er alles aan om van onze club een plaats te maken waar je veilig kan sporten, waar je plezier kan maken en waar iedereen zich echt thuis kan voelen. We vinden het belangrijk dat iedereen graag in onze club komt en zich hier goed in zijn/haar vel voelt.

Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst (seksueel) gedrag, agressie en/of geweld worden niet getolereerd.

Heb jij iets gezien of meegemaakt dat jou een vervelend gevoel gegeven heeft, iets dat je zorgen baart, iets dat jij ongepast vindt, iets dat niet door de beugel kan? Meld het ons!

Onze vertrouwenspersonen staan voor jou klaar. Zij zijn de aanspreekpersoon voor iedereen die vragen of klachten heeft in verband met ongepast en/of grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. Zij zullen altijd naar je verhaal luisteren en zullen samen met jou bespreken wat er kan of moet gebeuren.

Elke melding wordt met maximale discretie behandeld.

bottom of page